Zpráva z rady ČSSI

Rada ČSSI na svém zasedání projednala a schválila návrh opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti technologií, který vytvořila pracovní skupina pro konkurenceschopnost Národní ekonomické rady vlády (NERV) za účasti členů ČSSI – podrobnosti viz zápis z Rady (pro členy) a http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV_kap06.pdf (kopie dokumentu je přílohou zde dole)