Akce

V roce 2021 ČSSI plánuje následující akce:

  • Letní škola informatiky 2021 (9. a 10. září 2021)
  • Mezinárodní konference IT for Practice 2021 (18. a 19. listopad 2021)
  • Workshop na téma Kybersecurity (2. pololetí 2021)
  • Workkshop na téma Průmysl 4.0 (2. pololetí 2021)
  • Workkshop na téma Právní aspekty IT (2. pololetí 2021)
  • Workshop na téma Digitalizace veřejné správy a eGovernment (2. pololetí 2021)

ČSSI podporuje následující konference:

  • Podporuje International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021) 13. – 14. května (na internetu, účast zdarma)