Proč se stát členem

  • ČSSI poskytuje platformu pro setkávání lidí zabývajících se podnikovou informatikou
  • ČSSI pořádá již od roku 2009 mezinárodní konferenci IT pro praxi, kde členové ČSSI mají slevu 50% z konferenčního poplatku a současně firemním členům ČSSI je prioritně nabízeno partnerství na konferenci
  • ČSSI pořádá Letní školu informatiky
  • Pořádá odborné semináře na aktuální témata, např. analýzy lidských zdrojů pro informatiku, reengineering podnikových procesů, aplikace business inteligence, rozvoj sociálních sítí, právní aspekty veřejných zakázek atd.
  • ČSSI je odborným garantem i na odborných akcích pořádaných jejími partnery, kde členové ČSSI mají slevu 10 % z účastnického poplatku
  • ČSSI se podílí na přípravě koncepčních materiálů rozvoje informatiky v celé ČR
  • Dává možnost vyjadřovat se k návrhům dokumentů, o jejichž oponenturu byla ČSSI požádána v rámci své spolupráce se státními orgány, příp. dalšími institucemi.
  • ČSSI dává možnost prezentovat akce svých členů na www stránkách ČSSI formou tiskových zpráv

Je úspěch vaší práce jakýmkoli způsobem závislý na znalosti reality českého trhu a podnikové informatiky?
ČSSI je nejdůležitější profesní organizace v tomto směru.