Přihláška členství

Vážený návštěvníku,

pokud se hodláte stát členem České společnosti pro systémovou integraci, pak Vám nabízíme možnost zaslat přihlášku elektronickou formou. V tomto případě se rozhodněte, zda budete kolektivním (firemním) nebo individuálním členem společnosti:

  • Kolektivní (firemní) členství, je určeno společnostem (firmám). Poplatek firmního člena na 12 měsíců činí 7300,- Kč, Pro společnosti z oblasti školství (university, VŠ, střední školy, apod.) je stanoven poplatek 3650,- Kč.
  • Individuální členství, je určeno jednotlivcům. Poplatek individuálního člena na 12 měsíců činí 990, – Kč. Pro studenty a osoby v penzijním věku činí poplatek 495,- Kč.

Přihlásit se:

Česká společnost pro systémovou integraci není plátcem DPH. Na základě Vaší podané přihlášky Vám bude zaslána faktura na částku dle uvedeného členství. Po připsání Vaší platby budete zařazeni mezi členy ČSSI.