O společnosti

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) byla založena v roce 1994 a sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající metody systémové integrace, informační služby pro podporu rozvoje řízení podniků, institucí veřejné správy a pro rozvoj vysokého školství se zaměřením řízení s podporou informačních technologií. V tomtéž roce zahájila vydávání časopisu Systémová integrace a současně pořádání výročních konferencí Systémová integrace.

Posláním společnosti byla od počátku její existence výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

Členem ČSSI se může stát organizace, ale i jednotlivá osoba na základě přihlášky a uhrazení členského poplatku.

Hlavní aktivity

  • odborné semináře na aktuální témata (Průmysl 4.0 a vyšší, eHealth, eGovernment),
  • odborná mezinárodní konference Informační technologie pro praxi (25 ročníků),
  • Letní škola aplikované informatiky (17 ročníků), která je tradiční příležitostí k setkání a posílení spolupráce mezi mladými i zkušenými výzkumníky a studenty informatiky,
  • zpracování zásadních dokumentů rozvoje informatiky v ČR, např. dokument Digitální cesta k prosperitě analyzující možnosti využití ICT v jednotlivých odvětvích pro posilování konkurenceschopnosti celé ČR, nebo dokument Lidské zdroje v ICT a jejich vliv na konkurenceschopnost ČR
  • odborné publikace ve spolupráci s nakladatelstvím GRADA Publishing v ediční řadě „Management v informační společnosti“