Portál MBI

Pod patronátem Katedry informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze vznikl portál Management Byznys Informatiky, s cílem šířit zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky. Jeho smyslem je sdílet a využívat znalosti a doporučení vyplývající z praxe a z dalších zdrojů.

V jistém slova smyslu nahrazuje již nevydávaný časopis Systémová integrace. Redaktorem portálu MBI je doc. Ing. Jan Pour, CSc.