Terminologie

Na této stránce chceme soustřeďovat informace o publikovaných slovnících a encyklopediích v oblati IS/IT a řízení organizací. Uvítáme, pokud formou komentářů navrhnete i další stránky/aplikace, které se týkají terminologie v oblasti informatiky.

SEVOCAB: Software and Systems Engineering Vocabulary

Pro verifikaci definic pojmů, které používáte, můžete použít informace z projektu SEVOCAB: Software and Systems Engineering Vocabulary na adrese http://pascal.computer.org/sev_display/index.action (v případě nefunkčního odkazu použijte v Google termín SEVocab).

K dispozici jsou definice termínů z ISO, IEEE, and PMI standardů.

SLOVNÍK nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě

Obsah slovníku má výkladový charakter (nejedná se o právnický slovník). Informace najdete na adrese http://svs.institutpraha.cz/ nefunguje, bude aktualizováno

Value Based Management.net

Představuje rozsáhlou encyklopedii různých metod, teorií a přístupů v oblastí řízení nejen IS/ICT. Uvedené informace najdete na stránkách http://www.valuebasedmanagement.net/. Zároveň na příbuzných stránkách http://www.12manage.com/management_dictionary.html najdete rozsáhlý glosář pojmů.