Rada společnosti

Rada Společnosti je nejvyšším statutárním orgánem společnosti. Rada řídí záležitosti Společnosti, svolává zasedání, určuje programovou a publikační politiku, investuje, spravuje fondy Společnosti, schvaluje ustanovení sekcí a odborných skupin.

Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Prezident společnosti
Katedra aplikované informatiky, VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Oblast činnosti: Modelování procesů a jejich simulace

Prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Viceprezident
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích, Masarykova Univerita
Oblast činnosti: Kritické infrastruktury, Kybersecurity

Mgr. Ing. Martin Števko
Viceprezident
Advokátní kancelář Mgr. Ing. Martin Števko – advokát
Oblast činnosti: Právní aspekty informačních technologií

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Člen rady
Katedra informačních technologií VŠE Praha, ZČU Plzeň
Oblast činnosti: Průmysl 4.0

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.
Člen rady
Ministerstvo vnitra, HEAcon, s.r.o.
Oblast činnosti: Digitalizace veřejné správy a eGovernment

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Čestný člen rady