Přihláška kolektivního členství

Vaše přihláška bude předána sekretariátu společnosti ČSSI. Po obdržení přihlášky sekretariátem ČSSI Vám bude zaslána na uvedenou adresu faktura pro zaplacení ročního členského příspěvku dle aktuální výše členského příspěvku. Členy se stáváte po zaplacení příspěvku na dobu 12ti měsíců.

Aktuální výše ročního členského poplatku pro kolektivního (firemního) člena je 7300,– Kč. Pro společnosti z oblasti školství (university, VŠ, střední školy, apod.) činí poplatek 3650,– Kč.

Data uvedená v tomto formuláři mohou být použita pouze v souvislosti s akcemi, které pořádá společnost ČSSI. Data nebudou poskytnuta třetím osobám.

  Údaje o odpovědném zástupci
  Údaje o společnosti  Poštovní adresa  Uveďte ulici včetně čísla popisného nebo registračního  Fakturační údaje

  Informace budou použity pro vystavení faktury na uhrazení členského příspěvku


  Doplňkové informace


  AnoNe
  V případě souhlasu bude uvedeno pouze vaše jméno, příjmení a město  Uveďte adresu včetně http://

  captcha