17. sympozium EDI (FACT a EB)

Ve dnech 14. – 15. dubna 2011 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskuteční již 17. ročník sympozia EDI (FACT a EB) s podtitulem Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích. Pořádatelem tohoto významného setkání ICT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů je již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky spolu s Českou společností pro systémovou integraci. Záštitu nad touto akcí převzal místopředseda vlády, ministr vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Více na stránkách Hospdářské komory ČR. V příloze níže naleznete pozvánku.