TZ: Z představení oceněných projektů soutěže IT projekt roku 2010

Soutěž IT projekt roku, nad kterou převzal záštitu pan premiér Petr Nečas, vyhlášená v rámci konference CNZ 2010  „eArchivace na výsluní…“, dospěla do fáze slavnostního vyhlášení vítězných projektů. Soutěž byla vyhlášena za podpory našich partnerů ČSSI, ICT Unie a VŠMIE. Mediálním partnerem soutěže bylo vydavatelství IDG.

Předností této soutěže je každoročně možnost nominace soutěžících projektů, která umožňuje libovolné organizaci prezentovat přínosný informatický projekt. Asociace CACIO se touto soutěží snaží vyhledávat úspěšné projekty informačních technologií zavedené do praxe, které jsou pozoruhodné zejména uživatelským efektem, netradičním technologickým řešením nebo vynikajícím způsobem řízení projektu.

Již osmý ročník soutěže IT projekt roku uzavřela třináctičlenná porota pod vedením prof. Ing. Zdeňka Molnára CSc. výběrem 8 finalistů z 25 přihlášených. Na 4-8 místě se umístily tyto projekty:

  • Realizace projektu RIS (Retail Information System) společnosti Benzina, s.r.o. – dceřiné společnost Unipetrol, a.s.,
  • Elektronizace procesů úřadu Statutárního město Děčín,
  • Modernizace skladu lahvového piva – dodávka a implementace WMS společnosti Budějovický Budvar, n.p.,
  • Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů Masarykova onkologického ústavu v Brně a
  • ECP – Energy Communication Platform ELIA – Operátora Belgické elektrické přenosové soustavy – Contracting entity

Následující projekty byly porotou vybrány jako vítězné k ocenění titulem IT projekt roku 2010:

  • Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky společnosti Telefonica 02 Czech Republic,
  • eDocházka společnosti Škoda Auto a.s.,
  • Implementace vedení zdravotnické dokumentace v čistě elektronické formě ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Seznam vítězných projektů je uveden na adrese:

http://www.cacio.cz/ITPR2010/

Ke slavnostnímu vyhlášení došlo dne 24. 2. 2011 v Konferenčním centru České národní banky na Senovážném náměstí v rámci slavnostního večera, jehož se kromě účastníků soutěže, členů CACIO, zástupců partnerských organizací a řady dalších hostů, zúčastnila i Předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Doc. RNDr. Anna Putnová MBA, a náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci RNDr. Jiří Schlanger, kteří se účastnili předání diplomů vítězům. Sponzory večera byli ICT Unie, Servodata a Intel. Spolupořadatelem akce byl BITS Consulting. Slavnostní večer navazoval na výroční konferenci CIO Network a CACIO. Výroční konference završila předchozích dvanáct let průběžného mapování využití ICT v tuzemské ekonomice v rámci projektu CIO Network. Obsahem konference byl především souhrn informací o nejaktuálnějších trendech dalšího rozvoje využití ICT na prahu současného ekonomického oživení. Součástí konference bylo představení vybraných IT projektů, které postoupily do finále a vyhlášení „divácké“ soutěže IT Projekt roku, kterou vyhrál projekt Modernizace skladu lahvového piva – dodávka a implementace WMS ve společnosti Budějovický Budvar, n.p.

Seznam všech přihlášených projektů je uveden na adrese:

http://www.cacio.cz/ITPR2010/