Václav Žid

Vystudoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Další zkušenosti čerpal během studia oboru Government Information Leadership na National Defense University v USA a je absolventem Advanced Management Program a Chief Information Officer Certificate Program tamtéž. Od roku 2000 pracuje v oblasti IT ve veřejné správě. Odborně se zaměřuje na strategické řízení IT a na řízení informační bezpečnosti.