Tvorba softwaru 2009

35. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí
20.5. – 22.5. 20089
Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Sokolská tř. 33, Ostrava

Tematické zaměření: Tradiční pracovní a inspirativní fórum k prezentaci názorů a odborné diskuzi nad problematikou tvorby a využívání softwaru v informační společnosti. Konference je určena nejen pracovníkům v profesi a výuce, ale i studentům, zejména doktorandům.
 

Příspěvky, spadají především do následujících oblastí:
• Návrh a realizace informačních systémů
• Podnikové procesy a jejich podpora IT
• Kvalita softwaru
• Právní aspekty informační společnosti
• Bezpečnost IT
• Vývojová prostředí a programovací jazyky
• Internetové a mobilní technologie
• Výuka informatiky, programování
• Reflexe minulých 35 ročníků konference
 

Organizační a programový výbor:
Předseda: Jindřich Kaluža, VŠB-TU Ostrava
Členové:
• Dagmar Brechlerová, ČZU Praha
• Alena Buchalcevová, VŠE Praha
• František Huňka, Ostravská univerzita v Ostravě
• Kamila Hueberová, VŠB-TU Ostrava
• Juraj Kubiš, Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava
• Branislav Lacko, VUT v Brně
• Vojtěch Merunka, ČZU v Praze
• Martin Molhanec, ČVUT v Praze
• Bogdan Pilawski, Bank Zachodni WBK, Wroclaw
• Tomáš Pitner, MU v Brně
• Jaroslav Ráček, MU v Brně
• Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava
• Josef Tvrdík, Ostravská univerzita v Ostravě
• Milena Tvrdíková, VŠB-TU Ostrava
 

Dotazy, informace, sekretariát:
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, kat. 157, 155
Kamila Hueberová
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava
kamila.hueberova@vsb.cz
tel: +420 596 992 312
fax: +420 596 992 300
http://www.cssi-morava.cz/tsw