ITIL „worst practice“ – výsledky průzkumu

Účelem průzkumu bylo zjistit nejhorší praktiky při implementaci ITIL (popř. dalších metodik a standardů – CobIT, CMMI, Six Sigma a ISO 20000) v podnikových informatikách. Při průzkumu byl použit koncept ABC – Attitude, Behavior a Culture (Osobní postoj, Chování a Kulturní zvyky).

Respondenti označili za „nejhorší praktiky“ následující:

Osobní postoj

 • 14,52% – IT není vnímáno jako partner s přidanou hodnotou pro business
 • 11,11% – Neexistující porozumění obchodním prioritám a dopadům
 • 9,4% – Žádný partner se nesnaží porozumět druhému
 • 9,4% – Můj nástroj vyřeší všechny vaše problémy ITSM
 • 8,54% – Ve znalostech je síla (neochota sdílet znalosti)
 • 8,54% – ITIL je cílem… Ne, co by se mělo dosáhnout či co by měl zlepšit
 • 7,69% – Žádný respekt či pochopení pro zákazníky a uživatele
 • 5,98% – žádná úcta nebo důvěra ze strany managementu IT
 • 5,98% – Pokud ITIL říká, že slunce je černé, tak je – nezpochybňujte to
 • 5,12% – IT si myslí, že pro provedení business casu/návrhu na řešení IT není nutné porozumět businessu
 • 5,12% – Certifikace na ITIL znamená, že vím, co dělám
 • 4,27% – Pouze tlachání
 • 3,41% – ITIL tady nikdy nebude fungovat
 • 0,85% – Outsourcujeme (IT) business naší organizace

Chování

 • 13,33% – Nedostatečné zapojení businessu při definování požadavků a testování
 • 13,33% – Procesní manažeři bez pravomocí
 • 10,83% – Není angažovanost vedení
 • 9,16% – Neuchovávání znalostí pro opětovné použití (nepoučení se z minulosti)
 • 9,16% – Házení řešení přes stěnu a doufání, že to pracovníci budou používat
 • 8,33% – Chybná/žádná prioritizace – všechno má podle uživatelů maximální prioritu
 • 7,5% – Neměříme naši přidanou hodnotu pro strategii
 • 7,5% – Řešení, které vidí zákazník, není to, které vidí IT
 • 6,66% – Říkám Ano, ale myslím Ne
 • 5,83% – IT strategie přispívá strategii businessu
 • 3,33% – Jdeme instalovat ITIL – to nemůže být těžké
 • 3,33% – Ignorujte následující proceduru… prostě dělejte, co děláme vždy
 • 1,66% – Možná bychom tu změnu měli dříve otestovat

Kulturní zvyky

 • 15,96% – To není moje odpovědnost
 • 14,28% – Neplánuj, proveď, zapomeň – žádná kultura trvalého zlepšování
 • 13,44% – Oni a my – opoziční a soutěžící síly
 • 13,44% – Zaměření na interní věci
 • 12,6% – Lidé nejsou zplnomocněni/vybaveni k implementaci změny
 • 7,56% – Hierarchická kultura – boss má vždy pravdu, i když ji nemá
 • 7,56% – Přezírání – my (IT) to víme nejlépe
 • 6,72% – Kultura obviňování
 • 2,52% – Kultura trestání
 • 2,52% – Povyšování za výsluhy, ne za schopnosti
 • 2,52% – Kultura strkání hlavy do písku
 • 0,84% – Hraní si na pracovní dobu

Poměr implementovaných standardů

Následující graf ukazuje poměr implementovaných standardů.

Poměr implementovaných standardů

Jako další standardy byly uváděny: ISO 20000, ISO 27001, ISO 35800, PMBOK, Interní předpisy, TOC.


Průzkum, který proběhl v období 25. 5. – 9. 6. 2009, pořádala ČSSI, itSMF a HP. Odpovědělo 43 respondentů. Data průzkumu zpracoval Ing. Maryška.