CD Systémová integrace 2009

Systémová integrace 2009

Ve dnech 8. a 9. června proběhl na pražském Žofíně již 17. ročník mezinárodní konference Systémová Integrace 2009. Letošní ročník byl zaměřen na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice.

V rámci konferenčních materiálů organizátoři vydali dvě CD. První s názvem „Sborník 17. ročníku mezinárodní konference Systémová integrace 2009“ (ISBN 978-80-245-1534-2; Nakladatelství Oeconomica) obsahuje 44 příspěvků sborníku konference a druhé obsahuje 62 prezentací jednotlivých vystoupení programu konference.

V případě zájmu o konferenční materiály kontaktujte sekretariát konference – Hana Hůrková (hurkova@vse.cz). Další informace o konferenci najdete na webu si.vse.cz.