Informační technologie pro praxi 2009

Tematické zaměření:
       Informační management a informační společnost 
       Řízení služeb podnikové informatiky
       Informační podpora procesního řízení
       Zkušenosti a trendy ve vzdělávání IS/ICT

Místo a čas konání: 
       Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava
       1. a 2. října 2009

Dotazy, informace:
      Kamila Hueberová, tel: 597 322 312, kamila.hueberova@vsb.cz
      Jana Elisová, tel.: 597 322 376, jana.elisova@vsb.cz

Informace, web:
      http://www.cssi-morava.cz/it09

Pozvánka:   zde