Finální program konference Systémová integrace

Poslední možnost členů ČSSI využít slevy na konferenci Systémová integrace 2009.

Programový výbor 17. ročníku konference Systémová integrace představil předběžný program konferenčních dnů.

Program je rozdělen do 8 bloků: Dynamické změny v ekonomice a IT, Pokročilé technologie a jejich vliv na výkonnost podnikových procesů, Řízení výkonnosti podniků s podporou IT v době dynamických změn, Elektronické informační zdroje a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací, E-služby ve veřejné správě a jejich vliv na obyvatelstvo, podniky a úřady veřejné správy, IT služby a jejich řízení, Právo IT v období krize a Workshop: Lidské zdroje v IT.

V pondělí v podvečer proběhne panelová diskuse na téma: Jaký je v době ekonomické krize význam ICT pro organizace z různých sektorů ekonomiky? V diskuzi přislíbili účast následující osobnosti:

  • R. Blažíček – Lasselsberger, generální ředitel, sektor stavebnictví,
  • O. Král – T-Mobile, výkonný ředitel finanční úsek, telekomunikační sektor,
  • J. Polák – president SPIS, sektor ICT,
  • R. Portužák – MPO, ředitel odboru energetiky, sektor energetiky,
  • T. Sedláček – ČSOB, makroekonomický analytik, bankovní sektor,
  • R. Špicar – ŠkodaAuto, ředitel vnějších vztahů, automobilový průmysl a
  • Z. Zajíček – MV ČR, náměstek ministra, sektor veřejné správy.

Přihlášku na konferenci můžete podat elektronicky a zároveň můžete využít balíčku 2+1.