ilustrace

Systémová integrace 2009 – Výzva k zaslání příspěvku

Pořadatelé konference – Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE spolu se společnostmi CACIO, ISACA, itSMF, SPIS a SSSI Vás srdečně zvou ke spolupráci na programu sedmnáctého ročníku mezinárodní konference „Systémová integrace 2009“ zaměřené na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice.

Rozsáhlá krize na finančních trzích a její dopady na státní rozpočty, na obchod s nemovitostmi, na automobilový průmysl a řadu dalších odvětví klade výrazně vyšší nároky na managementy firem, bank i státních institucí. IT v minulosti také procházelo krizemi, ale díky vysoké flexibilitě (v porovnání s jinými sektory ekonomiky) krize nebyly tak hluboké a byly krátkodobé. To vyvolává otázku: „Může IT pomoci jiným odvětvím a veřejnému sektoru rychle reagovat na nastalé změny, může jim pomoci nejen v dobách blahobytu, ale i v době utahováni opasků?“

Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou IT v době dynamických změn. Příprava programu konference SI‘2009 se liší od předchozích ročníků. Oproti úzce zaměřeným  programovým blokům jsou pro SI‘2009 formulovány relativně široké tematické skupiny se širší škálou dílčích témat tak, aby řešení jednotlivých témat bylo posuzováno z mnoha různých hledisek (např. manažerského, obchodního, technologického atd.) a z hlediska specifik řešení daného problému dle sektoru ekonomiky a velikosti podniku.

Odborné aktivity na konferenci budou probíhat ve třech různých formách: 1) přednášky 2) workshopy a
3) případové studie.

Další informace najdete na serveru konference si.vse.cz.