Průzkum lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR

Zahajujeme druhé kolo průzkumu lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR. Jeho cílem je nejen získat aktualizované informace o vývoji v oblasti ICT odborníků v ČR, ale také pomoci VŠ a VOŠ pružně reagovat na vývoj na trhu práce, tj. na požadavky týkající se počtu požadovaných ICT odborníků a struktury jejich znalostí.

Stáhněte si dotazník

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a dalšími dvěma IT asociacemi v ČR – s CACIO a se SPIS – provedli v roce 2007 rozsáhlý průzkum lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR. Cílem průzkumu bylo zjistit stav trhu práce v oblasti IT v ČR. Výsledky průzkumu byly publikovány souhrnně v publikaci Doucek, P., Novotný, O., Pecáková, I. & Voříšek, J. (2007) Lidské zdroje v ICT –  Analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR, Praha, Professional Publishing, ISBN 978-80-86946-51-1. Hlavní výsledky byly publikovány a kromě toho každá škola, která zaslala vyplněný dotazník, obdržela výsledky analýzy týkající se této školy. V prvním kole našeho projektu v roce 2006 se průzkumu zúčastnilo 201 informatických oborů z 54 různých fakult v České republice.

Letos výše uvedené společnosti realizují druhé kolo průzkumu. Jeho cílem je nejen získat aktualizované informace o vývoji v oblasti ICT odborníků v ČR, ale také pomoci VŠ a VOŠ pružně reagovat na vývoj na trhu práce, tj. na požadavky týkající se počtu požadovaných ICT odborníků a struktury jejich znalostí.

I v druhém kole je součástí průzkumu zmapování nabídky ICT odborníků – absolventů VŠ a VOŠ. Jeho cílem je zmapovat strukturu a hloubku znalostí, se kterými nyní odcházejí do praxe absolventi informatických oborů VŠ a VOŠ. Souhrnné výsledky budou následně porovnány s poptávkou po pracovní síle v oblasti informatiky v ČR. Souhrnné výsledky budou, podobně jako po prvním kole průzkumu, prezentovány v ČR, na mezinárodní úrovni a případným investorům, kteří se zajímají o umístění investic do oblasti informatiky v ČR.

Každá fakulta VŠ a každá VOŠ, která se průzkumu zúčastní, obdrží závěrečnou hodnotící zprávu se souhrnnými údaji za ČR a detailním porovnáním znalostí jejich absolventů s požadavky trhu práce v ČR. Detailní hodnotící zpráva nebude v autory průzkumu zveřejněna a bude tak na zvážení každé fakulty, zda a jak výsledky využije pro další rozvoj učebních plánů svých oborů.

Jednotlivé školy vyučující obory, které lze zařadit do skupiny „informatické“ již byly idividuálně osloveny. Pokud se k Vám přesto naše žádost nedostala, prosíme o vyplnění dotazníku.

Dotazník je k dispozici pro stažení zde.

Vyplněné dotazníky prosím zašlete do 5. prosince 2008 na elektronickou adresu maryskam@vse.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené adrese či telefonním čísle 604 228 819.