Kandidáti

Vyhlášení voleb funkcionářů Rady ČSSI pro funkční období 2009 – 2012

Česká společnost pro systémovou integraci vyhlašuje volby funkcionářů Rady ČSSI pro funkční období 2009 – 2012.

Volby budou probíhat od 15.11. do 10.12.2008.

Hlasovací lístek bude členům ČSSI zaslán poštou a  také je k disposici ke stažení.

Seznamte se s kandidáty

Ales BartůněkIng. Aleš Bartůněk

Ing. Aleš Bartůněk se narodil v roce 1961. Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, obor letadlová technika. Svou profesní kariéru začal jako specialista na termodynamiku a pevnostní analýzu v oddělení vývoje leteckých motorů v tehdejším podniku Motorlet Jinonice. Do světa informačních technologií vstoupil v roce 1991 jako programátor a analytik České spořitelny, kde se podílel na vývoji pobočkových aplikací. Vzhledem ke své specializaci na relační databázové systémy a operační systém UNIX se stal v roce 1992 obchodním zástupcem softwarové společnosti VSD a později i jejím ředitelem a jednatelem. Během práce pro tuto společnost se zabýval nejenom obchodem, se zodpovědností za Českou i Slovenskou republiku, ale pracoval zároveň i jako lektor a školitel administrace relačních databází, programování v jazyce 4GL, administrace operačního systému UNIX, a jako konzultant v oblasti nasazení těchto technologií. Významnou součástí jeho prodejního a implementačního portfolia byla i databáze Informix, a proto v roce 1995 přijal nabídku na pozici obchodního zástupce české pobočky americké firmy INFORMIX Software. V letech 1997 – 1998 pracoval jako obchodní a marketingový ředitel pro oblast státní správy a telekomunikací českého zastoupení společnosti BULL, s.r.o. Od roku 1998 působí ve společnosti IBM, kam nastoupil na pozici obchodního ředitele pro státní správu. Od roku 2000 byl navíc zodpovědný za rozvoj obchodních vztahů se zákazníky v oblasti bankovnictví, telekomunikací a průmyslu. V lednu 2003 byl jmenován generálním ředitelem společnosti IBM Česká republika. V současné pozici je zodpovědný za řízení veškerých aktivit společnosti IBM a zároveň se i podílí na rozvojových projektech v rámci regionu střední a východní Evropy. Pracuje v těchto funkcích – Americká obchodní komora – prezident od června roku 2008, člen Board of directors od r. 2004, SPIS – člen představenstva 2005 – 2006.
 

Josef BaslProf. Ing. Josef Basl, CSc.

Prof. Ing. Josef Basl, CSc., vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni a absolvoval stáže v USA, Velké Británii a Německu. Specializuje se na oblast celopodnikových informačních systémů (ERP), systémů pokročilého plánování (APS) a optimalizaci podnikových procesů na bázi Constraint managementu. Tuto tématiku přednáší na ZČU v Plzni, VŠE v Praze, a na univerzitě v Zielone Gore. Vystupoval rovněž na univerzitě v Iowě, Manchestru, Saarbruckenu, Szczecine a Žilině. Každoročně publikuje přehledy tuzemské nabídky ERP a APS v časopise Businessworld. Trvale působí jako konzultant v oblasti výběru a zavádění podnikových IS a zlepšování efektivnosti firemních procesů s využitím TOC (Theory of Constraint).

Martin BednárIng. Martin Bednár

Narozen 1952 v Bratislavě. Vystudoval obor elektronické počítače na Technické univerzitě v Bratislavě. Pracoval v oblasti vývoje a provozu SW na různých pozicích v Československu a v SRN. V letech 1990-1996 pracoval v IBM, zakládal pobočku v Bratislavě, od roku 1993 vedl v IBM ČR team zabývající se dodávkami pro veřejnou správu. Od 1996 do 2007 pracoval v pozici GŘ SAP ČR, od 2005 vedl SAP v regionu Central Europe. Od roku 2008 pracuje jako nezávislý konzultant, v současnosti řídí rozsáhlý projekt u velké telekomunikační firmy. Od roku 1995 je v radě ČSSI.

Jan DohnalProf. Ing. Jan Dohnal, CSc.

Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc. je absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Začínal svoji profesní dráhu jako systémový programátor, poté působil jako vysokoškolský pedagog. V letech 1990 až 1996 byl generálním ředitele IBM v ČSFR a ČR. V letech 1996 a 1997 působil v mezinárodním managementu IBM Rakousko, střední Evropa, Rusko ve Vídni a v Bruselu. V roce 1998 se vrátil k vysokoškolské práci na VŠE v Praze. Na katedře informačních technologií přednáší v kurzech zaměřených na pracovní sílu v informatice, podporu IS/ICT byznysu a na řízení vztahů se zákazníky. Od r. 2003 působí jako Executive Partner pro klienty Gartner Ireland v ČR a na Slovensku. Je autorem nebo spoluautorem čtyř knih a řady publikací a článků.

Vladimír DrnekIng. Vladimír Drnek

Ing. Vladimír Drnek pracuje ve společnosti Logica jako komerční ředitel pro region střední a východní Evropy. Do Logicy přišel ze společnosti Hewlett-Packard, kde pracoval od roku 1993 v konzultační a projektové divizi. Zpočátku jako projektový manager, v roce 1998 byl pověřen řízením české divize Professional Services, od roku 2001 řídil tuto divizi pod názvem Consulting and Integration a v roce 2007 převzal řízení aplikačních a infrastrukturních služeb v regionu střední a východní Evropy. Ve vedení společnosti Logica pro střední a východní Evropu (12 zemí) působí od června 2008 a odpovídá za řízení komerčních a projektových rizik. Vladimír Drnek je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT.

Václav GreplIng. Václav Grepl

Ing. Václav Grepl  pracuje od roku 1989 v různých funkcích v Komerční bance a od roku 2007 pak na pozici CIO. Předtím od roku 1985 pracoval jako analytik ve výzkumném ústavu VÚST a od roku 1983 jako programátor v oblasti ERP systémů v podniku Energovod. Vystudoval ČVUT v Praze, obor Řízení a automatizace systémů. Specielně se zabývá otázkami řízení nákladů v oblasti IT, IT Governance, otázkami IT architektur, metodik projektového managementu a systémem řízení služeb IT s využitím standardů a modelů ITIL a COBIT.

Pavel HraběIng. Pavel Hrabě

Ing. Pavel Hrabě je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha, obor Technická kybernetika. Po studiu nastoupil jako analytik do Fakultní nemocnice v Praze Motole. Dále působil jako manažer v bankovnictví a manažer marketingu a prodeje v různých společnostech. Od roku 1995 je zaměstnán v SAP ČR, zpočátku jako poradce SAP R/3 pro modul SD (Sales and Distribution, prodej a distribuce), posléze jako poradce CRM (Customer Reationship Management, řízení vztahů se zákazníky). Posledních několik let působí jako architekt řešení a manažerský poradce v sektoru významných zákazníků, se zaměřením zejména na klienty z oblasti Utilit, Telekomunikací, Veřejné správy a Poskytovatelů služeb. Nyní se specializuje na poradenství v oblastí IT Strategie a celopodnikové architektury (Enterprise Architecture).

Jan KameníčekIng.Jan Kameníček

Ing. Jan Kameníček v roce 1983 absolvoval ČVUT Praha, fakultu elektrotechniky. Svoji profesní kariéru zahájil ve společnosti Kancelářské stroje, kde pracoval v servisní organizaci počítačů SMEP. V roce 1991 nastoupil jako servisní inženýr do společnosti Digital Equipment s.r.o. Od roku 1995 působil 11 let ve vrcholovém managementu společností Digital Equipment, Compaq Computer a HP, a to v různých manažerských pozicích v oblasti služeb zákaznické podpory, systémové integrace a outsourcingu. V současné době zastává pozici generálního ředitele Hewlett-Packard s.r.o.

Petr KarásekIng. Petr Karásek

Ing. Petr Karásek v současné době působí jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Microsoft s.r.o., kde od roku 2004 byl ředitelem divize podnikových řešení Microsoft Dynamics a posléze ředitelem vývojářské divize.  V letech 1998 až 2004 působil jako produktový ředitel ve společnosti Navision Česká republika s.r.o, kde byl odpovědný za strategii rozvoje ERP produktů této společnosti (dnes řešení Microsoft Dynamics) na českém a slovenském trhu. Mezi jeho kompetence patřilo i vytvoření unikátního školícího a certifikačního programu pro odborníky od implementačních partnerů a zavedení jednotné projektové metodologie do partnerského řetězce. Předtím působil ve společnostech SoftCell a FCC Folprecht. Petr Karásek je ženatý a má jednu dceru, mezi jeho zájmy patří rodina, cestování, zahrada a středověká historie.

Stanislav MIchalíkIng. Stanislav Michalík

V současné době působí jako ředitel společnosti Consulting České spořitelny, a.s. V průběhu své kariéry pracoval u předních poradenských a ICT firem (Ernst & Young, Olivetti, PragoData). V oblasti ICT a poradenství působí po celou dobu své pracovní kariéry. V poslední době se zaměřuje zejména na problematiku řízení ICT v organizacích na problematiku prodeje poradenských služeb. Pomáhal zakládat  ČSSI, je členem od jejího vzniku, v  letech 1995 – 1999 působil  ve funkci viceprezidenta.

Martin MaisnerJUDr. Martin Maisner

Dr. Martin Maisner pracuje v advokátním sdružení Rowan Legal. Je absolventem Právnické fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dr. Maisner má rozsáhlé zkušenosti z oblasti závazkového práva – tvorby smluv a jejich projednávání. Negociací jako právní disciplinou se zabývá i teoreticky a přednáší o ní. Hlavní specializací Martina Maisnera je oblast práva informačních technologií, duševního vlastnictví a outsourcingu. V této oblasti je považován za jednoho z předních odborníků v této oblasti, v oblasti outsourcingu je dokonce jedním z tvůrců právní teorie outsourcingu. Podílel se na řadě mezinárodních transakcí v dané oblasti u nás i v zahraničí. Martin Maisner již přes 10 let aktivně přednáší na seminářích a konferencích v ČR i v zahraničí na téma právo IT, ochrana dat a outsourcing. Je viceprezidentem Společnosti pro systémovou Integraci, v roce 2005 se umístil v odborné anketě Právník roku na třetím místě v oboru informačních technologií. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků. Martin Maisner působí jako rozhodce pro mezinárodní i vnitrostátní spory zapsaný u Rozhodčího soudu při agrární komoře České republiky a Hospodářské komoře České republiky i v řadě arbitrážních sporů ad hoc.

Michal NettlIng. Michal Nettl

Ing. Michal Nettl (1953) vystudoval v roce 1977 informační technologie na VŠE v Praze. Po krátkém působení v podniku zahraničního obchodu Motokov pracoval v letech 1980 – 1993 ve farmaceutickém podniku Léčiva, posledních 5 let ve funkci vedoucího programátora-analytika. Od roku 1993 pracuje ve společnosti Škoda Auto, kde zastává pozici koordinátora EDI projektů. Je členem představenstva Odette International Ltd. – standardizační instituce evropského automobilového průmyslu pro elektronickou komunikaci, a předsedou národní organizace Odette Česká republika. Je členem představenstva FITPRO při HK ČR – národního orgánu pro zjednodušování obchodních procedur – a rady České společnosti pro systémovou integraci.

Michal SamešIng. Milan Sameš, MBA

Milan Sameš, od ledna 2008 generální ředitel společnosti Oracle Czech a člen managementu středoevropského regionu Oracle Corporation, má mnohaleté zkušenosti z oboru informačních technologií. Do společnosti Oracle přišel z českého zastoupení Ness Technologies, kde zastával pozici generálního ředitele a zároveň byl členem evropského managementu firmy. Před tím působil na klíčových řídících pozicích ve firmách LogicaCMG a Nokia. Má též zkušenosti ze soukromého podnikání, v devadesátých letech vybudoval úspěšnou IT společnost. Několik let působí jako lektor MBA na Brno Business School, specializuje se na oblast organizačních změn a informačních systémů. Milan Sameš je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT a MBA Nottingham Trent University.  Ve volném čase se věnuje kromě své rodiny fotografování a sportu, zejména cyklistice a běhu. Jeho zálibou jsou i rychlá soutěžní auta.

Otakar SmolíkDoc.Ing.Otakar Smolík, CSc., MBA

Vystudoval stavební fakultu VUT, kde se specializoval na metody CAD a CAM. Získané vědomosti uplatnil ve Vítkovicích, kde se podílel na tvorbě různých SW a výpočtech ocelových konstrukcí. Po té působil na Vojenské akademii jako docent. Později začal působit v manažerských pozicích. Nejprve jako generální ředitel ZP MV ČR, obchodní ředitel ve společnosti APP a po té jako náměstek generálního ředitele Komerční banky. Od roku 2004 pracuje ve společnosti Ness Technologies na pozici Senior Vice President Business Development Europe. Diplom MBA získal na Nothingem Trend University. Mezi záliby patří sport, knihy a různé hudební žánry.

Jiří VoříšekProf.Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, mimořádným profesorem Pfeiffer University, Charlotte, North Carolina a prezidentem České společnosti pro systémovou integraci. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem sedmi knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích.

Sumarizace informací o kandidátech

Jméno kandidáta
ČlenstvíSpolečnostKategorie
Ing. Aleš BartůněkKol.IBMD
Prof. Ing. Josef Basl, CSc.Kol.KIT, VŠE PrahaA
Ing. Martin BednárIndiv.nezávislý konzultantZ
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.Kol.GartnerZ
Ing. Vladimír DrnekKol.LogicaD
Ing Václav GreplIndiv.Komerční bankaZ
Ing. Pavel HraběKol.SAPD
Ing. Jan KameníčekKol.Hewlett-PackardD
Ing. Petr KarásekKol.MicrosoftD
JUDr. Martin MaisnerKol.ROWAN LEGALZ
Ing. Stanislav MichalíkKol.CONSULTING České spořitelnyD
Ing. Michal NettlKol.ŠkodaAutoZ
Ing. Milan SamešKol.Oracle CzechD
Doc. Ing. Otakar SmolíkKol.NESS CzechD
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.Kol.KIT, VŠE PrahaA

Kategorie – A (vědecko/akademická), D (dodavatelská), Z (zákaznická)


Pravidla voleb dle stanov společnosti jsou následující:

  • Ve volbách bude zvoleno 7 členů rady.
  • Dle stanov společnosti jsou automaticky členy Rady společnosti předsedové regionálních a odborných sekcí a odborných skupin společnosti.
  • Zvolená rada si ze svého středu zvolí prezidenta a dva viceprezidenty.
  • Prezident navrhne obsazení míst tajemníka a hospodáře. Návrh je platný po schválení Radou.
  • Do Rady bude kooptován šéfredaktor časopisu Systémová integrace.
  • President může předložit Radě návrh na kooptaci dalších členů Rady.

Při volbách má hlas individuálního člena váhu 1 hlasu a hlas firemního člena resp. firmy má váhu 3 hlasů!