Svět informačních systémů 2009: první oznámení

Dovolte, abychom vás pozvali na 6. ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009. Chcete-li se konference zúčastnit, poznamenejte si termín jejího konání 20. – 21. dubna, kdy se s Vámi rádi setkáme u nás ve Zlíně, na Univerzitě Tomáše Bati. Chcete-li publikovat ve sborníku, zašlete nám své příspěvky do 13. února 2009 k posouzení programovým výborem. Pro autory příspěvků máme pro letošní rok mimořádnou nabídku: Příspěvky zpracované v anglickém jazyce přijmeme také k recenznímu řízení pro CVIS.CZ – periodikum zařazené Radou Vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
Mezinárodní konference Svět informačních systémů je největší pravidelnou odbornou akcí ve zlínském regionu určenou pro širokou veřejnost, která se zabývá aktuálními tématy z oblasti podnikové informatiky a managementu. Programově je zaměřena na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti výrobních a obchodních organizací. Konferenci každoročně navštíví více jak 500 účastníků.
Na pozici generálních partnerů konferenci letos podpoří společnosti ABRA Software, Exact Software, KARAT Software, LCS International a Microsoft. Spolupartnery konference se staly společnosti Altec, Arbes, Cígler Software, IBM, InterSystems, IFS, IS Berghof, Minerva Česká republika, Siemens IT Solutions and Services, SIKO Koupelny a Vema. Konferenci podporují také přední mediální domy: vydavatelství Economia, Euronews, CCB a Extra Publishing.

Veškeré podrobné informace k aktuálnímu ročníku konference včetně tematického zaměření, šablony pro příspěvek, důležitých termínů, kontaktů a přihlašovacího formuláře naleznete na stránkách konference.

Pořadatelé konference:

Centrum pro výzkum informačních systémů je v současnosti největší odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI). Jeho mateřskou organizací je Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. CVIS sdružuje 43 členských organizací, které se společně podílí na výzkumné a publikační činnosti v oblasti plánování podnikových zdrojů (ERP), plánování a řízení výroby a dodavatelských řetězců (APS/SCM), řízení vztahů se zákazníky (CRM), manažerského rozhodování (BI) a systémové integrace (SI). CVIS každoročně organizuje dvě hlavní odborné akce, celostátní konferenci Databázový svět a mezinárodní konferenci Svět informačních systémů. Dále provozuje vlastní elektronické odborné periodikum CVIS.CZ, mezinárodně registrované v českém i anglickém jazyce. CVIS rovněž poskytuje konzultační a poradenské služby, a to v oblasti analýz českého trhu s podnikovými informačními systémy, výběru a jejich implementace v organizacích.

Vysoké učení technické v Brně patří mezi prestižní vysoké školy v České republice, které byly v minulých letech zařazeny do žebříčku TOP 500 světových univerzit. Vysoké učení technické v Brně se rovněž může pyšnit certifikátem Evropské komise „Diploma Supplement Label“. Jedním z významných faktorů, které přispívají k hodnocení školy, je mj. provázanost na praxi, což dokládají i prestižní manažerská studia Master of Business Administration realizovaná ve spojení s přední britskou univerzitou. Patří dnes mezi nejúspěšnější na českém trhu.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se řadí mezi vzdělávací instituce s extrémně dynamickým vývojem a velkou otevřeností vůči okolnímu světu. Univerzita má v současnosti pět fakult, které navštěvuje více jak 10 000 studentů. Absolventi univerzity najdou bez obtíží uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí, k čemuž jim dopomáhá certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label. Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) má společný bakalářský studijní program s Huddersfield University Business School ve Velké Británii. Posluchači UTB se neztratí ani zde. V roce 2007 získala právě studentka FaME na této britské univerzitě významné ocenění Les trois ecoles Nantaises de Commerce Prize v oboru MSc International Business Management.