Výsledky voleb rady ČSSI na období 2009-2012

V závěru roku 2008 proběhly volby do Rady ČSSI na období let 2009 – 2012. Ze 140 individuálních členů zaslalo hlasovací lístek 25 členů a ze 165 kolektivních členů zaslalo hlasovací lístek 56 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, individuální člen měl váhu 1 hlasu.

Na základě výsledků hlasování byli z 15ti navržených kandidátů zvoleni do Rady ČSSI (v abecedním pořadí):

Ing. Aleš Bartůněk,

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.,
Ing. Martin Bednár,
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.,

JUDr. Martin Maisner,

Ing. Michal Nettl,

Prof. Ing. Jiří Voříšek CSc.