Soutěž IT projekt roku

V roce 2009 proběhl již sedmý ročník soutěže IT projekt roku, který každoročně vyhlašuje společnost CACIO. Partnerem této soutěže je i ČSSI.

Záštitu nad soutěží přijal předseda vlády ČR pan Ing. Jan Fischer, CSc.

Poslání soutěže:

Přispívat ke zvyšování efektů a kvality projektů ICT a vytvářet žádoucí vzory řešení v této oblasti pro podnikání i správu a na kladných příkladech ukázat přínosy ICT. Propagací vítězných projektů oslovit vedoucí pracovníky a pomoci jim s orientací na trhu ICT a při poznávání síly a možností informatiky. Projekty do soutěže přihlašují uživatelé ze širokého spektra organizací a hodnotí je odborná hodnotící komise složená z představitelů akademické obce, publicistů, uživatelů i dodavatelů ICT. V letošním ročníku se do soutěže přihlásilo celkem 21 projektů a do finále soutěže byly vybrány tyto projekty (v závorce je uveden uživatel / dodavatel):

  • Produktivita (Kermi / ICS identifikační systémy),
  • Origin and Destination III Business Solution (ČSA/PROS, SITA, Sabre, Travelport, AMADEUS),
  • Kiosky CUSS 3.generace (Letiště Praha),
  • ISDOC,Information System Document (SPIS/Signatáři Deklarace o spol.postupu v oblasti el. fakturace v ČR ),
  • Informační systém datových schránek ( MV ČR/ Česká pošta),
  • Evidence čipových karet digitálního tachografu (MD ČR/Asseco),
  • PPROI Financial (Hanácké železárny a pérovny/PPROI Financial),
  • Systém OKO, vizualizační nástroj pro vyhodnocování podnik. procesů (LINET / Synergit),
  • Řízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku zákazníkem ( Sapeli/OR CZ)

Odborná hodnotící komise vybere na základě presentací těchto projektů tři vítězné projekty, které  ocení  titulem IT projekt roku.

Slavnostní vyhlášení vítězů bude provedeno 23. února 2010 na slavnostním večeru na pražském Žofíně