Proběhl seminář na téma „Budoucnost ICT sektoru v ČR „

V současné době hledají vlády řady zemí způsob, jakým překonat problémy způsobené
zpomalením či úplným zastavením rozvoje hospodářství. Podle nejnovějších studií
(např. studie London School of Economics) je jednou z cest soustředit se zejména na ty
sektory či technologie, které přinášejí multiplikační efekty. Sektor informačních a
komunikačních technologií (ICT) naplňuje výše uvedená kriteria.  Více Příspěvky seminářů