Plán seminářů na první polovinu roku 2012

 • „Nové přístupy k řízení IT architektur ve veřejné správě“ – seminář se bude konat 9.2.2012 na VŠE.
  Garantem semináře je prof. Vořišek (KIT VŠE)
 • Pro březen byl nabídnut seminář zaměřený na služby veřejné správy,
  jehož garantem bude Ing. Melichar (CORTIS Consulting).
 • Na duben je připravován seminář na téma „Sociální sítě a Competitive Inteligence“.
  Garantem semináře je prof. Molnár (KIT VŠE)
 • V květnu 2012 je plánován ve spolupráci se společností Internet Info seminář zaměřený na názory a zkušenosti vybraných osobností z IT i byznys prostředí ČR.
  Garantem semináře je Ján Šimančič (Internet Info)
 • V červnu se bude konat seminář „Business inteligence v podnikové praxi“.
  Garantem semináře je doc. Pour (KIT VŠE)