Výzva k přihlášení do soutěže IT projekt roku 2011

CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií) vyhlašuje ve spolupráci s ICT Unií již 9. ročník soutěže IT projekt roku. Soutěži byla udělena záštita předsedy vlády Petra Nečase a Ministerstva průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou dále IDG, ČSSI, CNZ a VŠMIE. Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a/nebo implementace informačních technologií (IT), pečovat o jejich mediální presentaci  a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. Účast v soutěži je umožněna jednotlivcům, podnikům, institucím, korporacím, sdružením či jakýmkoliv jiným subjektům včetně organizací státní správy a samosprávy bez omezení místem podnikání, majetkovým vlastnictvím či lokalizací jednotky. Uzávěrka přihlášek je 31.12.2011. Propozice soutěže a přihlášku lze stáhnout na www.cacio.cz.

Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a zavedení informačních technologií (IT), pečovat o jejich mediální prezentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů.

Projekt do soutěže přihlašuje uživatel výsledků projektu (dále jen přihlašovatel), který může být současně autorem části či celého projektu, nebo i dodavatel, avšak s písemným souhlasem uživatele.

Předpokladem přihlášení projektu je to, že projekt byl již realizován (a to nejpozději v roce 2011) a již přináší uživateli očekávaný užitek. Termín uzávěrky přihlášek je 31. 12. 2011. Přihlášku do soutěže a bližší informace naleznete na www.cacio.cz

Spoluorganizátorem soutěže je ICT Unie. Partnery soutěže jsou IDG, CNZ, ČSSI a VŠMIE.

Do soutěže se mohou přihlásit jakékoliv IT projekty, u kterých se přihlašovatel domnívá, že jsou pozoruhodné:

  • vysokou efektivností, zejména nízkými náklady či vysokými přínosy
  • originalitou řešení, zejména netradičním systémovým (technologickým) řešením
  • úspěšným zvládnutím problémů, které se vyskytly v průběhu realizace projektu
  • dokončením v požadovaném nebo dřívějším termínu
  • splněním cílů a požadavků dle zadání projektu nebo i jiným hlediskem, které přihlašovatel uzná za zajímavé a hodné ocenění.

Z přihlášených projektů nominuje Odborná hodnotící komise (OHK) v prvním kole na základě údajů uvedených v přihlášce kandidáty k ocenění na IT projekt roku. Následně vybere OHK z nominovaných projektů na základě osobních prezentací přihlašovatelů až 3 vítězné projekty k ocenění IT projekt roku.

Oceněný projekt získá prestižní diplom s oprávněním nést titul IT projekt roku. Současně budou všechny projekty nominované k ocenění představeny v odborném tisku a vítězné projekty budou prezentovány na různých konferencích, které pořádá CACIO popř. partneři.

Ing. Miroslav Hübner, MBA
předseda CACIO