M. Ješuta, M. Tajtl

Oba řečníci se problematikou eGovernmentu začali zabývat během studií na VŠE. Vytvořili metodiku pro hodnocení efektivity elektronických služeb veřejné správy. Tuto metodiku společně rozvíjeli v rámci mediálního projektu Restart, kde se věnovali analytické činnosti nad možnostmi rozvoje českého eGovernmentu v celé jeho šíři. V současné době pracuje M. Ješuta jako nezávislý konzultant v IT a M. Tajtl je administrátorem kontrolního SW v České obchodní inspekci.