Ing. František Troják

V době konání semináře byl tajemníkem Městského úřadu Milevsko, realizátorem projektů chytrého úřadu města Milevsko.