Ing. Kateřina Schön

Ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení ÚZSVM metodicky řídí, usměrňuje a komplexně koordinuje oblasti organizace, systemizace a spisové služby v ÚZSVM jako v organizační složce státu s celostátní působností; definuje politiku ÚZSVM v oblasti informatiky, zajišťuje provoz ICT; zabezpečuje financování a nákup informačních technologií a služeb; navrhuje a zajišťuje projekty, jejich věcnou a datovou integraci; vytváří a aktualizuje soustavu vnitřních předpisů ÚZSVM, vede jejich centrální evidenci; metodicky vede příslušné oblasti činnosti na územních pracovištích ÚZSVM; zabezpečuje vypracování projektů s možností financování z fondů EU a vyřizuje s tím související agendu.