JUDr. Jaroslav Strouhal

I. náměstek generálního ředitele ÚZSVM, současně ředitel územního pracoviště v hl. městě Praze a řídí útvary Ústředí zabezpečující fungování ÚZSVM jako celku. Zastupuje generálního ředitele ÚZSVM v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.