Ing. Miloslav Vaněk

Generální ředitel ÚZSVM, vedoucí této organizační složky státu. Řídí ÚZSVM a v plném rozsahu odpovídá za jeho činnost. Přímo řídí svého I. náměstka, ředitele územních pracovišť a další vedoucí zaměstnance, kteří spadají do jeho přímé řídící působnosti.