Ing. Jan Sál

V roce 2016 absolvoval obor Manažerská informatika na EF TUL, v současné době doktorské studium oboru Ekonomická informatika na EF TUL, zaměření na využití pokročilých informatických nástrojů pro predikci selhání. Pracuje v IT laboratoři interního auditu ve ŠKODA AUTO a.s. na projektech, které se týkají aplikace dataminingových nástrojů nad rozsáhlými podnikovými daty a na projektech, které se týkají zabezpečení a bezpečnosti dat.
Ve volných chvílích se věnuje grafice a designu, fotografování a sport (volejbal, turistika, cyklistika).