Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D

Proděkan pro studijní záležitosti Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové. Východočeská sekce ČSSI
Odborné zaměření: Objektově orientované modelování a programování, Mobilní technologie, Smart přístupy a technologie