Výsledky volby prezidenta a dalších funkcionářů nové rady ČSSI pro období 2017 – 2020

Na prvním zasedání nové rady ČSSI dne 20. 9. 2017 byl tajným hlasováním zvolen prezidentem ČSSI prof. Ing. Josef Basl, CSc. a viceprezidenty Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. a doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA. Do funkce tajemníka a hospodáře ČSSI byla jmenována Renata Hertlová. Do pozice šéfredaktora časopisu Systémová integrace byl opětovně schválen doc. Ing. Jan Pour, CSc. Funkci správce webu bude i nadále vykonávat RNDr. Helena Palovská, Ph.D.