Autorské systémy

Autoři: Mgr.Jiří Straka, Mgr. Jaroslav Koreš

Redakční systém (RS) je vhodný pro všechny správce a majitele webů, na kterých je nutné často aktualizovat obsah. Dnes se používá téměř ve všech webových portálech a elektronických obchodech. Dnešní RS je vyspělý a do značné míry i univerzální, lze jej využít při řešení téměř všech typů webů. Existují zadání, pro jejichž řešení se RS hodí nejlépe a na druhou stranu existují i typy úloh, kde se jejich využití jeví jako méně přiměřené řešení nebo je dokonce zcela nevhodné. Článek popisuje vlastnosti a rozdíly dvou nejpoužívanější redakční systémů Joomla a Drupal.

Content Management System (CMS) is suitable for all administrators and owners of web sites where it is necessary to update the content frequently. Today, CMS is used almost all web portals and online stores. Present CMS is developed and to a large extent universal, can be used to solve almost all types of web sites. There are assignments for that CMS is very suitable on the other hand, there are types of problems, where their usage seems less adequate solution, or even entirely inappropriate. The article describes characteristics and differences of two most widely used content management system Joomla and Drupal.

Plný text článku naleznete v příloze.