Konference Informační technologie pro praxi 2010

Ve dnech 7.10. – 8.10.2010 se v Ostravě, na půdě Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, koná konference s mezinárodní účastí Informační technologie pro praxi 2010. Tématické zaměření konference:

  • Informační management – IS pro podporu rozhodování
  • Business Continuity Management System
  • Informační podpora procesního řízení
  • Informační služby, Cloud Computing
  • Informační společnost a trendy ve vzdělání ICT

Pořadateli konference jsou:
Ekonomická fakulta VŠB – TUO,
Moravskoslezská sekce ČSSI,
EUNIS-CZ,
ve spolupráci s Nadací Karla Engliše.

Odbornými garanty jsou:
doc. Ing. Milena Tvrdíková CSc. (VŠB-TUO, EkF),
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.(VŠE v Praze, FIS),
Ing. Jan Ministr, Ph.D. (VŠB-TUO, EkF).

Místo konání: Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

Doprovodný program:
7.10. v 19 hodin – společenský večer
8.10. v 9 hodin – návštěva Národní kulturní památky Dolní Vítkovice a Hlubina (prosíme zájemce o nahlášení účasti u pí Hueberové nebo pí Elisové, kontakt je níže).

Dotazy, informace:
Kamila Hueberová, tel: 597 322 312, kamila.hueberova@vsb.cz
Jana Elisová, tel.: 597 322 376, jana.elisova@vsb.cz

Další informace http://www.cssi-morava.cz/it10.