Vítejte na nových webových stránkách ČSSI

Vážení členové České společnosti pro systémovou integraci nejprve mi dovolte uvést důvody této změny a proč to trvalo tak dlouho.
Na konci roku 2019 jsem byl zvolen novým presidentem ČSSI. Po seznámení se situací ohledně webu ČSSI jsem zjistil, že:
správa tohoto webu je velmi komplikovaná a roztříštěná;
hosting webu je zbytečně nákladný;
webové stránky vyžadují přechod do jiného prostředí;
obsah webu neodráží aktuální dění ČSSI.
Tyto slabé stránky webu vedly k vytvoření nových webových stránek a snížení nákladů na jejich provoz. Relativně dlouhá doba jejich zavedení byla způsobena:
zdlouhavými administrativními kroky převodu hostingu a uživatelského účtu domén;
diskusemi, jak restartovat činnost naší společnosti, která by měla navázat na její nejlepší tradice;
změnami organizační struktury (zrušení neaktivní poboček a sekcí);
zrušení vydávání časopisu Systémová integrace, jehož poslání přebírá portál MBI;
pandemickou situací související s Covid 19.
Staré webové stránky ČSSI jsou dostupné s poměrně pomalou odezvou na www.old.cssi.cz

Navzdory těmto překážkám se činnost společnosti nezastavila, společnost uspořádala v roce 2020 následující akce:
Letní školu informatiky ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou (14.15. 8. 2020)
23. ročník mezinárodní konference IT for Practice 2020 (3. 12. 2020)
Pro tento rok rada společnosti vytvořila plán akcí, který je orientován na 2. pololetí tohoto roku.

S pozdravem a přáním hodně zdraví a štěstí
Ing. Jan Ministr, Ph.D.
president společnosti