Zvyšování výkonnosti podniků a dalších typů organizací na základě potenciálu informačních a komunikačních technologií

V současné době si většina podnikových a informačních manažerů klade jednu zásadní otázku. Jsme díky IT a nemalým investicím do naší informatiky výkonnější, úspěšnější, konkurenceschopnější, resp. získáváme díky IT nové konkurenční výhody? Zřejmě si musíme přiznat, že odpovědi na tuto otázku nejsou vždy jednoznačné a zcela pozitivní. Proto jsme pro tento ročník zvolili „Zvyšování výkonnosti podniku s využitím IT “ jako nosné téma a také jako podtitul konference.

Na konferenci budeme diskutovat osvědčené i nové metody efektivního propojení IT a byznysu, resp. IT a služeb veřejné správy. Mezi nové možnosti patří mj. „software jako služba (SaaS)“, která mnohým organizacím již přinesla značné úspory nákladů na IT a vyšší flexibilitu IT vůči požadavkům byznysu.

Letos poprvé zazní na konferenci také problematika Competitive Intelligence zaměřená specificky na elektronické informační zdroje a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací. Neboť – „Problém není získat lepší informace, ale získat informace, které nemohou být ignorovány“ (Jim Collins: Good to Great).

Zcela originálním bodem programu je závěrečný blok s navazujícím workshopem věnovaný Anatomii sporů v IT zahrnující témata, která pálí nejednoho byznys i IT manažera.

Pro hledání odpovědí na aktuální otázky nestačí pouze standardní konferenční přednášky, a proto jsme zařadili i diskusní fóra formou workshopů a presentace případových studií zejména partnerských firem konference.

Těším se na setkání s Vámi a věřím, že každý z nás si z konference odnese informace a kontakty, které nám v budoucnu usnadní život s IT.

Daší informace: si.vse.cz