Foto Dave A. Armstrong

The Search for Simplicity: Applying the Google Experience to your Business

To je název příspěvku, který v na konferenci Systémová integrace přednese Dave A. Armstrong ze společnosti Google.

Příspěvek je zařazen do bloku Byznys příležitosti nových technologií a nových modelů dodávky aplikací. Pokrok webových technologií a servisně orientované architektury přináší nové možnosti v oblasti outsourcování firemních aplikací a stává se tak přirozeným pokračovatelem populárního trendu ASP, resp. Software as a Service. Rozšiřuje se množství aplikací, které je dnes možné plně přesunout mimo činnosti vykonávané firmou. Zdokonalené webové služby, které nahrazují dosavadní funkcionalitu desktopových aplikací, se začínají prosazovat již i ve velkých korporacích. Důsledkem těchto trendů je snížení komplexity firemních informačních systémů, nižší celkové náklady a vyšší flexibilita při nasazování firemních systémů …

Dave A. Armstrong

Dave is responsible for driving awareness and adoption of Google Enterprise products within businesses and schools across EMEA. He brings 7 years of product management and marketing experience to the role, and has particular expertise in the areas of Software as a Service (SaaS), enterprise search and business intelligence. Prior to joining Google, Dave was senior marketing manager at Information Builders, a business intelligence vendor based in New York, where he was involved in defining the company’s product strategy and developing the company’s presence in EMEA. Dave graduated from the University of Leeds with a Bachelors degree in IT, business management & language with distinction in spoken French.

Další informace o bloku a konferenci Systémová integrace 2008 najdete na si.vse.cz