Zveme vás na seminář BI Fórum 2013 v září

Business intelligence je stále ve středu pozornosti podnikových informatiků, dodavatelů IT a stále intenzivněji i uživatelské sféry. Průzkumy ukazují, že business intelligence je stále na nejvyšších příčkách priorit investic do informatiky, její nové možnosti, problémy i vývojové trendy vyvolávají mnoho otevřených otázek. Na ně a na diskuse o nich je zaměřen seminář BI Fórum 2013, na který si Vás touto cestou dovolujeme pozvat. Seminář se bude konat 19. září 2013 od 9 hodin na VŠE Praha.

On-line přihláška a další informace na stránce semináře…