19. sympozium EDi (FACT A eB)

Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci – usnadnit zejména malým a středním firmám
využití e-fakturace ke zefektivnění jejich podnikání
. Pořádá Český národní orgán pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod (FITPRO), pracující při Hospodářské komoře České republiky, společně s Českou společností pro systémovou integraci při VŠE pod Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Koná se 16. května 2013 od 9.00 hod v Kongresovém sálu hotelu Olympik, Sokolovská 138 / Praha 8. Pro studenty VŠ a universit zdarma. Více přiložená pozvánka.