Zdeněk Zajíček

Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působil ve státním sektoru a advokacii. Od roku 1996 do roku 1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a člen ústavně právního výboru, člen výboru pro veřejnou správu a životní prostředí, člen mandátového a imunitního výboru. Po té vykonával advokátní praxi. Mezi roky 1999 a 2002 byl ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy. Další tři roky pracoval jako advokát. Od září 2006 byl náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Od prosince 2009 vykonával funkci náměstka ministryně spravedlnosti pro projekty. V letech 2010 – 2013 působil ve funkci náměstka ministra financí s odpovědností za hospodaření s majetkem státu a informatiku. V současné sobě působí ve funkci předsedy správní rady Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.