VII. ročník odborné konference IT Governance „Informační aktiva“ – 2010

Ve dnech 13. a 14.10.2010 se v hotelu Savanah ve Chvalovicích-Hatě koná VII. ročník odborné konference IT Governance: Informační aktiva. Znalostně zaměřené konference ISACA nazvané IT Governance se orientují na praxi řízení a správy informatiky. VII. ročník je zaměřen na téma informačních aktiv: řízení rizik spojených s informačními aktivy, klasifikace aktiv a jejich oceňování, technická zranitelnost aktiv,  kybernalita spojená s informačními aktivy a přístupy a omezení formující řízení informační bezpečnosti vybudované kolem informačních aktiv. Specifická pozornost bude v panelové diskusi věnována volně šiřitelným informačním aktivům v kontextu problematiky stále rostoucího významu sociálních sítí. V rámci konference rovněž dojde k významné události – uvedení nové metodiky ISACA nazvané RISK IT, která představuje standard pro efektivní governance a management IT rizik. V úvodu konferencecje zařazen workshop k přehledovému seznámení s různými přístupy k řízení rizik včetně jejich promapování na RISK IT.

Dámy a pánové,
v sedmém roce existence znalostně zaměřených konferencí ISACA nazvaných IT Governance se zaměřujeme, tradičně pod zorným úhlem praxe řízení a správy informatiky, na informační aktiva. Ty představují vymezitelné informace, které mají rozpoznanou vysokou hodnotu pro danou organizaci a logicky jsou proto předmětem jejího (zpravidla velmi pečlivého) řízení. Hodnota informačních aktiv je poměřována vůči byznysu a proto je jejich struktura a složení závislé na konkrétnosti poslání a podnikání dané organizace a její strategii. V každé organizaci vzniká unikátní architektura informačních aktiv postavená kolem hodnotově dominantních aktiv vytvářejících základ nehmotného intelektuálního kapitálu dané organizace, kolem vzájemných vazeb mezi souvisejícími aktivy, kolem vlastnictví, strukturovanosti nebo společných technických atributů aktiv či kolem životního cyklu informačních aktiv nebo jejich dalších charakteristik.
Konference IT Governance: „Informační aktiva“ je přednostně zaměřena na řízení rizik spojených s informačními aktivy, na klasifikaci aktiv a jejich oceňování, na technickou zranitelnost aktiv, na kybernalitu spojenou s informačními aktivy a na přístupy a omezení formující řízení informační bezpečnosti vybudované kolem informačních aktiv. Specifická pozornost bude v panelové diskusi věnována volně šiřitelným informačním aktivům v kontextu problematiky stále rostoucího významu sociálních sítí.
V rámci konference rovněž dojde k významné události – uvedení nové metodiky ISACA nazvané RISK IT, která představuje standard pro efektivní governance a management IT rizik. Proto jsme jako samostatný workshop zařadili v úvodu konference přehledové seznámení s různými přístupy k řízení rizik včetně jejich promapování na RISK IT.
Jsem přesvědčen, že letošní tématické zaměření konference ISACA svou aktuálností orientace na informační aktiva účastníky zaujme a že získají v rámci programu konference doplněného o tradičně hodnotné doprovodné diskuse znalosti, které se nedají získat jinak než vzájemným odborně profilovaným setkáním. Za zajímavost stojí rovněž doprovodný program konference, který řízenou degustací vín poukáže na pohostinnost moravského regionu, který v zákoutích řeky Dyje nabízí ty nejlepší vinařské tratě, které máme.

Petr Hujňák
Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC

Bližší ínformace lze naléz na http://www.isaca.cz/cs/konference-it-governance-2010.