Veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb

JUDr. Martin Maisner (ROWAN LEGAL) v časopise ICT Revue (4. května 2010) představil obsah, který bude prezentován na konferenci Systémová integrace 2010.

Z příspěvku vybíráme:

MR: „Základním problémem všech projektů ICT je, že jsou pro neodborníka obtížně uchopitelné. Jejich účelová prezentace v médiích je velmi jednoduché, protože ohromit neodborníka velkými čísly s poukazem na plýtvání veřejnými prostředky lze i bez znalosti věci.“

MR: „Bohužel je třeba zmínit, že díky své relativní neprůhlednosti a obtížné uchopitelnosti je nutné připustit i fakt, že u veřejných zakázek v ICT je možná obtížnější rozkrýt předražení nebo neefektivnost než u jiných činností.“

SI-2010

V rámci bloku Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb zazní následující příspěvky:

  • Zadání veřejné zakázky a její specifika v oblasti ICT – Vladimír Smejkal (soudní znalec)
  • Trestná činnost v oblasti veřejných zakázek v ICT – Tomáš Sokol (AK Brož- Sokol – Novák)
  • Nedostatky v oblasti výběrových řízení a jejich náprava – Vilém Podešva (ROWAN LEGAL)
  • Realizace veřejné zakázky v ICT a její nejčastější úskalí – Martin Maisner (ČSSI)
  • Snižování rizik při přípravě a zadávání veřejné zakázky – Vladimír Smejkal (soudní znalec)
  • Přezkum zadávání veřejné zakázky a řízení před ÚOHS – Zástupce ÚHOS

ICT Revue je jedním z mediálních partnerů konference Systémová integrace 2010.