TZ: ke studii „Digitální cesta k prosperitě“ zpracované pod záštitou premiéra ČR

Na konferenci Systémová integrace 2010, která včera skončila, byla diskutována studie „Digitální cesta k prosperitě“ zpracovaná pod záštitou premiéra ČR, která přináší 66 návrhů opatření v oblasti školství, vědy a ICT, jenž mají pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Premiér ČR Jan Fischer k tomuto tématu ve svém vystoupení na konferenci Systémová Integrace 2010 uvedl: „Konkurenceschopnost ČR je otázkou bytí a nebytí. Cestou je budování znalostní společnosti.  Role státu je vybudovat infrastrukturu pro zvyšování konkurenceschopnosti postavenou na kvalitní pracovní síle, efektivním fungování veřejné správy a podpoře inovací a podnikání. Tedy prostředí, které nebude klást překážky inovativním podnikatelským aktivitám. V obojím však v tuto chvíli stát selhává.“

Ministryně školství Miroslava Kopicová na konferenci Systémová Integrace 2010 na adresu dlouhodobé strategie rozvoje uvedla: „Žijeme ve výjimečné době – naše schopnost využít této příležitosti bude mít dopad na kvalitu života celých generací. Jedním z prvních kroků české  vlády musí být  připravit a prosadit dlouhodobou vizi rozvoje společnosti. Pokud se stát bude soustředit  pouze na  řešení státního dluhu nebo na cenu pracovní síly může konkurenceschopnost země dokonce snížit. Potvrzením vzrůstající podpory veřejnosti pro myšlenku Strategie rozvoje společnosti jsou například vznik platformy POPR, tedy Platformy osobností na podporu reforem, a zde prezentovaná vznikající studie Digitální cesta k prosperitě.“

Celá tisková zráva ke stažení.