Tvorba sofwaru 2012

Ve dnech 23.-25.5.2012, na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, se koná celostátní konference s mezinárodní účastí Tvorba softwaru 2012. Pozvánku naleznete v příloze.