18. sympozium EDI (FACT a eB)

Dne 19. dubna 2012 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskuteční již 18. ročník sympozia EDI (FACT a eB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích se zaměřením na e-fakturaci. Pořádatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů je již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky spolu s Českou společností pro systémovou integraci.Záštitu nad touto akcí převzalo ministerstvo průmyslu a obchodu a náměstek ministra vnitra pro informační technologie a eGovernment JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

Hlavní témata:

  • seznámení s problematikou e-fakturace (vymezení pojmů, standardy, postupy),
  • legislativní rámec e-fakturace (legislativní rámec e-fakturace v EU a jeho transpozice do legislativy ČR, výběr standardů a formátů, kontrolní mechanismy, podepisování daňových dokladů, úschova  a archivace),
  • e-fakturace v oblasti prodeje produktů a služeb (hlavní standardy a formáty ve vztahu k procesům a partnerům, elektronická archivace),
  • e-fakturace v přeshraničních transakcích a vývoj v EU.

Více na http://www.komora.cz/podpora-exportu-a-zahranicni-vztahy/fitpro/usnadnovani-obchodu-fitpro/18-sympozium-edi-fact-a-eb.aspx