Radek Grodl

Radek Grodl vystudoval softwarové inženýrství na FEI VUT v Brně. Byl jedním ze dvou obchodních partnerů, kteří v roce 1999 založili softwarovou firmu zaměřující se na optimalizaci metodik a vývoj softwarových nástrojů na podporu servisních procesů. Jako analytik a programátor pracoval na projektu Evidence počítačů, který položil základ současným Informačním systémům pro řízení podnikového IT ALVAO. Ve vlastní úspěšné firmě ALVAO zastává post obchodního ředitele.