Logo Czech Poiint

První rok provozu kontaktních pracovišť Czech POINT

Dnes, ve čtvrtek 27. března 2008, se u příležitosti výročí prvního roku provozu kontaktních pracovišť Czech POINT uskutečnila tisková konference. Tiskové konference se zúčastnil ministr vnitra Ivan Langer a náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Zajíček. Přítomní na tiskové konferenci zhodnotili první rok provozu kontaktních pracovišť Czech POINT a také představili aktuální výsledky tohoto projektu.

„Před rokem pouze několik málo zasvěcenců vědělo, tušilo, co se skrývá pod pojmem Czech POINT. Nyní máme za sebou rok a jsem bytostně přesvědčen, že tento úzký okruh informačních fanatiků se rozšířil o neskutečně velký počet těch, kteří rozhodně nepatří mezi fanatiky v oblasti informačních a komunikačních technologií a to jenom proto, že pod názvem Czech POINT si dokáží představit něco konkrétního a něco užitečného pro jejich každodenní život,“ řekl dnes ministr vnitra Ivan Langer.

Do prvního projektu propojující výkon veřejné správy se zapojilo 1367 starostů, vyškolili jsme 6200 úředníků – asistentů pro pomoc občanům na kontaktních místech, za rok fungování jsme vydali 255 119 výpisů. V den prvního výročí, ve středu 26. března 2008, kontaktní místa Czech POINT zaznamenala rekord v počtu vydaných výpisů – ten den bylo vydáno 7 169 výpisů, což je nejvíc za jeden den od začátku fungování Czech POINTu.

Hlavním cílem projektu Czech POINT je, aby obíhala data, ne občan! Czech POINTy jsme úspěšně otestovali v pilotním provozu v 37 obcích. V průběhu měsíce listopadu a prosince 2007 proběhla příprava na plošné zavedení projektu Czech POINT včetně školení obsluhy jednotlivých míst Czech POINT. Ve druhé polovině roku 2007 došlo k doplnění o agendu výstupu z Rejstříku trestů a rozšíření funkčnosti výpisu z Katastru nemovitostí.

[Převzato z www.czechpoint.cz (redakčně zkráceno)]

1. rok provozu kontaktních míst Czech POINT – prezentace