Graf

Informační ekonomie v číslech

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil dnes na svých internetových stránkách brožurku „Informační ekonomie v číslech 2008“.

Moderní informační a komunikační technologie (ICT) jsou v současné společnosti právem považovány za rozhodující faktor ekonomického a sociálního rozvoje, mimo jiné díky tomu, že umožňují překonávat handicap nepříznivé geografické polohy a vzdálenosti. Dynamičnost vývoje a rozsah působení svědčí o tom, že jejich role ve společnosti je nezastupitelná a zasluhuje zachycení statistickými metodami.

Ukazatele, které jsou v této brožurce prezentovány, vypovídají o stavu informační společnosti a jsou kritériem pro posouzení konkurenceschopnosti ekonomiky, stejně jako měřítkem pokroku dosaženého v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cílem této brožurky je poskytnout základní přehled o stavu a vývoji ICT v následujících čtyřech oblastech: lidské zdroje, ekonomické subjekty, zahraniční obchod a investice, výzkum a vývoj.

Data uvedená v této publikaci pocházejí z oficiálních šetření ČSÚ. Mezinárodní údaje pocházejí z datových zdrojů Eurostatu a OECD.

Brožura „Informační ekonomie v číslech 2008“ ke stažení

[Převzato z www.czso.cz (redakčně zkráceno)]